Een warmtecamera screent sinds kort patiënten en bezoekers op koorts bij het ziekenhuis St Jansdal ziekenhuis. Het St Jansdal is hiermee, voor zover zij weet, het tweede ziekenhuis in Nederland dat deze warmtegevoelige camera inzet.

Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, maakt het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een zogenoemde ‘koorts screening camera’. Deze manier van temperaturen zorgt voor een contactloze koortsscreening. 

Een verhoogde lichaamstemperatuur kan wijzen op een mogelijke besmetting met het coronavirus. Het meten van temperatuur behoort daarmee tot een belangrijk screeningsinstrument. In de centrale hal van het St Jansdal staat nu een warmtecamera die automatisch en binnen een paar tellen de temperatuur afleest van iedereen die erlangs loopt. De warmtecamera maakt gebruik van een ‘real-time’ momentopname, de gegevens van de patiënten en bezoekers worden dus niet opgeslagen.

Contactloos temperaturen

,,De warmtecamera detecteert een gezicht en gebruikt daarna een infraroodcamera om de huidtemperatuur van het gezicht te meten’’, vertelt Gerwin Vos, hoofd medische techniek. ,,De patiënt of bezoeker hoeft hiervoor geen extra handeling te verrichten. We vragen ze alleen om door een op de grond afgetekend vak te lopen.”

Het grootste voordeel volgens Vos is het contactloos kunnen temperaturen. ,,We hoeven minder medewerkers in te zetten waardoor de doorstroming sneller verloopt. Alleen als er sprake is van een huidtemperatuur van boven de 37 graden, meten we de temperatuur handmatig met een oorthermometer. Zo kunnen we voorkomen dat potentieel zieke mensen het ziekenhuis binnenkomen.’’

Veilig screenen

Voordat de warmtecamera in gebruik is genomen, is de apparatuur getest. Vos: ,,We hebben in eerste instantie de binnenkomende patiënten en bezoekers zowel gemeten met de warmtecamera als met een oorthermometer. De resultaten lieten zien dat de warmtecamera betrouwbaar genoeg is om toe te passen. Ook voorkomt deze manier van screenen lange rijen en bevorderen we daarmee ook de veiligheid van onze medewerkers, patiënten en bezoekers.”

Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de warmtecamera ook op de locatie in Lelystad te plaatsen.

(Bron: destentor.nl)